BIT Computers is Open-E partner.

Dit partnership kwam tot stand vanuit de steeds toenemende acitiviteit in gevirtualiseerde serverinfrastructuur.

Omdat serverinfrastructuur steeds crucialer wordt, en tradionele backupmethodes niet langer volstaan als garantie van gegevensbehoud, zijn nieuwe technieken nodig.

De meeste bedrijven zijn heel afhankelijk van hun informaticainfrastructuur. Ze kunnen maar heel beperkt of zelfs niet verder functioneren als de installatie gedeeltelijk of geheel off-line is.

Er zijn vele redenen waarom serverinfrastructuren kunnen falen, en niet alle oorzaken kunnen redelijkerwijs vermeden worden.

Er zijn echter wel mogelijkheden om de gevolgen van calamiteiten te beperken. Hoe erg de gevolgen zijn, hangt meestal af van volgende parameters:


De eerste cruciale factor die in belangrijke mate de ernst van de calamiteit bepaalt, is de mate waarin gegevens al dan niet verloren zijn gegaan. Dit is immers onherstelbare schade.

Om geen gegevensverlies te hebben, moeten idealitair alle gegevens op elk moment op minstens 2 verschillende plaatsen aanwezig zijn. Dit wil zeggen dat er verschillende kopiëen van de data zijn, op verschillende fysieke locaties.

In praktijk kan dit opgevangen worden door een storage subsysteem dat ervoor zorgt dat op elk moment alle gegevens op twee of meer fysieke locaties zijn, dus een synchrone replicatie van gegevens.

Dit realiseert BIT Computers door middel van Open-E DSS software die transparant gerepliceerde data volumes kan aanbieden aan servers via ISCSI.

Voor meer informatie en uitleg kan u ons steeds contacteren.


Bekijk het uitgebreide technische schema (pdf)Open-E®, Inc is a leading provider of unified file and block storage management software solutions. The Open-E Data Storage Software (Open-E DSS V7™) offers support for Network Attached Storage (NAS), iSCSI and Fibre Channel SAN (Storage Area Network) functionality all in a single, easy to use storage operating system. Open-E DSS also provides Automatic iSCSI Failover and Failback for high-availability, Remote Volume Mirroring and Asynchronous Data Replication for disaster recovery, WORM (Write Once Read Many) support for digital archiving, and NDMP (Network Data Management Protocol) support for universal backup - ensuring better data security, increased fault tolerance and improved availability of all data, ultimately delivering better overall performance and value.