Welkom bij BIT Computers

BIT Computers is een KMO, die in 2002 gestart is met als hoofdactiviteit ondersteuning en verkoop van hardware en die ondertussen geëvolueerd is tot servicepartner voor professionele gebruikers. Momenteel werkt BIT Computers bijna uitsluitend voor KMO’s met een uitgebouwde netwerkinfrastructuur.

BIT Computers verzorgt de installatie en het onderhoud van moderne Microsoft netwerken met voorziening voor teleworking en bijhorende beveiliging tegen externe gevaren zoals virussen en inbraken maar ook tegen de interne risico’s op gegevensverlies.

Aangezien IT voor de meeste bedrijven een cruciale factor geworden is, weten we bij BIT Computers dat problemen en gewenste bijsturingen zo vlug mogelijk moeten aangepakt worden. We zijn er daarom op voorzien om van op afstand ondersteuning te bieden en in te grijpen waar nodig. Om dit alles transparant te houden voor de klant beschikt BIT Computers over een uitgebreid administratiesysteem waarbij we steeds gestructureerd en projectgebaseerd tewerk gaan.